BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

11. NYTT SPOR (Kultur / Media)

Sporveien og galgenhumor på 1980 tallet

Det manglet slettens ikke på rent ut sagt galgenhumor i Nytt Spor. Etter at Olav Martinussen (bedre kjent som Tinus) hadde overtatt redaktøransvaret, så ble det markante endringer i fagbladet NYTT SPOR og til det bedre. Alle tidligere redaktører før ham hadde gjort en formidabel innsats – uten tvil. Med Tinus fikk vi et møte med enda mer moderne tider, godt supplert av tegninger som denne samt bil… Les hele

No Comment

(Snapshot fra “Nytt Spors” spalter)

Nytt Spor 1986

Klart for nytt Nytt Spor i desember 1986; Redaksjonssekretær Per Fiksdal, redaktør Olav Martinussen og medarbeider Per Henrik Brown. (Foto: Tore Brundtland)

Kjell Aasebø og Helge Stensaker

Her er bussfører Kjell Aasebø som fikk Nytt Spor sin hederspris overakt av direktør Helge Stensaker for sine artikler i nytt spor Han skrev under syvdonymet Gartneren i flere år og folk som leste dette skrøt veldig av han, det handlet om alkoholisme FOTO Per Fiksdal

Informasjonsbladet Nytt Spor

Ved årsskiftet 1996/97 fylte Bergen Sporveis informasjonsblad ”Nytt Spor” 60 år. Da avgikk det ved døden fullstendig uventet. Det ble bokstavelig henrettet av utgiveren. Det hele begynte i 1937; Ingen aktiv forening kunne være uten medlemsblad, og innen foreningen startet initiativtagerne opp med ”Sporveisfunksjonæren” som tittel på bladet. Den første redaktøren het Johan Haugan. Ifølge blade… Les hele

En trikke-opplevelse...

Siden det etter sigende skjedde på trikken til Sandviken og dette er min Hetland-favoritt kan jeg ikke dy meg med ikke å legge den inn – det handler om en Heimevernsøvelse: “- Under en realistisk øvelse hadde laget vårt fått et spesialoppdrag. Vi skulle ut i Sandviken å lage et heidundrendes ildoverfall. Vi hadde med oss alle våpen og penger til trikken en vei…!” (Strek: Audun Hetland)

Et gode for forumet

Et gode for forumet !?. I 1972 etablerte selskapene Bergen Sporvei, Bilruta Fana-Os-Milde, rutelaget Bergen –Vest, Åsane Billag og Bergen –Hardanger –Voss billag et samarbeidsprosjekt som ble tittellert Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF). Dette forbundet ble oppløst ni år senere, i 1981. Imidlertid fikk selskapenes ansatte en viss tilknytning da Sporveisbladets redaksjon i ” Nytt spor ” tok kont… Les hele

Sporveisgutter med Sound-feber og flat pedal !

Det gikk ikke Nytt Spors redaksjon forbi i 1980 at det var flere skriveføre på Bergens Sporvei. To sporveiskarer hadde i en lengre periode allerede arbeidet med – og utgitt – ”Country Times”, et flott musikkblad. Kreftene bak utgivelsen var Leif ”Steffen” Steffensen og sporveisonens egen Jan Hansen, begge fra verkstedet på Laksevåg! Bladet var hovedsakelig viet Countrymusikk og tips til lesere s… Les hele

NYTT SPOR NR 2 1996

Her er Nr 2 1996 med intervjuet med første kvinne som var leder av Sporveisstyret Inger Margrethe Presterud

NYTT SPOR Nr 2 1996

NYTT SPOR NR 1 1995

NYTT SPOR NR 2 1995

Samarbeid i Info

I 1980-årene startet man opp med et nært knyttet sammarbeid med de øvrige BLF-selskapenes informasjonsorganer. Redaksjonenene – bortsett fra sporveiens Nytt Spor – kunne ofte ha en vanskelig oppgave – bokstavelig ”mellom barken og veden”; Norsk Transportarbeiderforbund (NTAF) på den ene siden og Norsk Rutebilarbeider Forbund (NRAF) på den andre. Her var det faktisk snakk om hund og katt. Kans… Les hele

Sporveis humor anno 1989

Han er ikke alene om en slik opplevelse, men visuelt sett ikke helt samme straff som denne. Klipp: Nytt Spor.

Celebert besøk

I oktober 1982 var selveste Valter Kolstad på Bergens-besøk. Her studeres Nytt Spor sammen med toppene i Norsk Transportarbeiderforbund (NTAF) avdeling Bergen, Leif Erstad og Nils Fjell. (Foto_ Trygve Hillestad)

Stensaker får Hedersprisen ved sin avgang

Her får Helge Stensaker sin Hederspris ved sin avgang som direktør på BS Bildet er tatt på festen på Bellevue. Her er han sammen med sin kone. Foto: Per Fiksdal

Informasjonstørst!

Hver gang Nytt Spor, årsberetning eller foreningens trykksaker kom til Mannsverk, ble de revet vekk. Her ser vi kontrollør Olav Lund og Frode Eide fordype seg i litteraturen. Lund hadde alltid flott bil. En Ford Granada Coupe, 2 dørs. Lekker sak. Bildet trolig også fra 1979. Foto: Harald Bilberg – Nytt Spor.

To kjente redaktører

Olav Martinussen begynte som Redaktør av Nytt Spor etter Ole Oppedal. Da Olav begynte ble Nytt Spor veldig godt likt av annsatte på Sporveien. Han hadde noe som het “Stoppestedet” en spalte som han selv laget og trykte i utgavene og som var veldig gøy å lese. Etter at han ga seg som redaktør overtok Kåre Fosse.Etter han ga seg var det jeg som ble redaktør og mitt ideal da var Olav Martinussen so… Les hele

Nytt Spor sto i fare for nedleggelse i 1961

Fra Arvid Hodenlands fantastiske samling av Nytt Spor fra 1935 til slutten av bladets eksistens og i digitalisert form, fant jeg et oppslag som forteller at bladet sto i fare for å bli nedlagt allerede 1961. Redakøren nærmest ropte etter stoff fra de ansatte, men interessen for bladet syntes veldig laber. Jeg overlater til medlemmene i BSH å kommentere innholdet. Skjermbilde: Nytt Spor.

Sporveismerket var også "Nytt Spors" logo

Det gamle merke til Nytt Spor med trikk 56 bak trikkehallen på Møhlenpris, sporveiens ark,