BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord 5

Trafikken på linje 1 sto altså også i fare for å bli stanset av sporveiens egne folk grunnet mangel på trafikksikkerhet. JH.

 • Norges eldste driftsklare trolleybusstype — 1. juni 1973 var Sunbeam/Munck-vognene far 1957 Norges eldste trolleybusser i drift fra 1957. Foto: Ole Mjelav (NJK utflukt)
 • Rundt et hjørne — Her kommer 5607 rundt et hjørne i Møhlenprisområdet. Dessverre er jeg usikker på når og hvem.
 • Fotostopp ved Posthuset. — Ingen utflukt uten gode fotostopp. Her må 5625 avvente mitt i krysset mens “galningene” løper rundt og tar bilde av den og nedlagte trikespor som du jo ennå var flusst av i Bergen 1. juni 1973. Foto: Ole Mjelva
 • Skoda under brua — Her er både skinner og ledning på plass, men ingen trikk. Når Skodane kom i trafikk var bare sporene igjen. Ukjent fotograf, men etter 1971. 1973 kanskje?
 • Fjeset (!) på en Skoda titter ut under brua — En Skoda under brua. Ukjent fotograf og tidspunkt.
 • Trikkesporene ved Nygårdshøyden 2.6.1973 — Fossile trikkespor Foto: Ole Mjelva
 • Porten til Sporvognshallen på Møhlenpris 2.6.1973 — 2. juni 1973. Her mangler ledning og trikk. Foto: Ole Mjelva
 • Edderkoppspinn i lufta — Ved innkjøringen til garasjeområdet på Mannsverk var det mye kobber i lufta. En Skoda trær seg gjennom. Ukjent artist og tidspunkt
 • ved Mulen — O-5607 på linje 5, jeg har notert meg “ved Mulen”, men “artist” og tidspunkt har jeg ikke. Fint bilde uansett
 • Elegante bevegelser — Strømavtagerene på trollybussene svinger liksom alltid sånn litt elegant, selv på to Skoda-vogner. Ukjent artist og tidspunkt
 • Norges nyeste trolleybusser — 1. juni 1973 var NJK i Bergen, og da skulle det kjøres trolleybuss. Her får en Skoda ungjelde. De var da de nyeste trolleybussene i Norge og de eneste av sitt slag i Vesten. Foto: Ole Mjelva
 • Bare en tilhenger — Langt d efleste trikebilder er tatt av motorvogna, eller i alle fall med den i forgrunnen. Her har vi et bilde av bare 120. Philip Tatt, juli 1962.
 • Tilhengeren i forgrunnen — Tilhengeren er i forgrunnen på dette bildet, selv om den jo som alltid er bak. 131 trekkes av motorvogn 50. Foto: Raymond DeGroote august 1962
 • En Sputnik i snø — I 1969 var det ikke lengre mulig å kjøre trikk i Bergen, men troleybussene lokket jo. Etter at Oslo la ned i februar 1968, vard et kun linjene 2 og 5 i Bergen som ble betjent av slike kjøretøyer. Her er uidentifisert Sunbeam/Munck foreviget av Ulf Berntsen
 • Trikken ved Torget — En gul trikk på vei mot Engen i 1962. Samling: Roy Budmiger
 • Gammeltoget i bakgården — Etter at Sandviken-linja ble algt ned i 1961 ble det ryddet godt ut i vognparken. Kun 106 og 120 forble i drift. Her avventer de neste innsats i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Parkert ute i bakgården — Vognene 106 og 120 oppstilt på det ene sporet i bakgården ved vognhallen. Foto: Philip Tatt
 • På løftesporet — I 1962 løftet man ennå vognene for rutinemessige ettersyn. Her erd et 59 som står på løftebukkene i verkstedet på Møhlenpris i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Mädchen für Alles — 130, egentlig en slipevogn, ble også utstyrt med snøplog liksom den ble brukt til å trekke annet materiell. Her i bakgården ved Møhlenpris vognhall foreviget av Per Lyng i desember 1965. Spørs om den ikke har slip sin siste skinne og fjernet snø fo siste gang
 • Et trist syn — I desember 1965 stod de sørgelige rester av nr. 57 i bakgården ved Møhlenpris vognhall. Den hadde nok stått der en stund, men jeg kjenner dessverre ikke bakgrunnen. Det ledet imidlertid at gamlevognene 106 og 120 ble brukt en del på slutten. Per Lyng var der og tok bildet.
 • Side om side — Vinteren 1969 ble disse to Sputnikene festet til Film av Ulf Berntsen
 • Trikken under brua — Et klassisk trikkemotiv fra Bergen er Jon Smørs gate med brua over. Foto av 57 i august 1962, Philip Tatt.
 • Det rangeres på Møhlenpris — Her rangeres det med 106 og 120 rett utenfor vognhallen i Thormøhlens gate. Foto: Per Lyng 1965
 • Mulebuss på Bryggen — En av de små Mule-vognene, den bevarte O-5607 på Bryggen. Ukjent fotograf
 • To 9Tr-busser ved Teatret — Noen steder kjører man faktisk trolleybusser i multippel slik som med tog eller trikker, men det har man ikke gjort i Bergen så de her er bare i følge. Foto: Ole Mjelva 1973
 • Bare en Skoda — Nr. 314 ved Teatret som linje 5 i 1973. Foto: Ole Mjelva
 • Trikken i Strandgaten — 136 og 157 på vei til Minde klar for å ta svingen inn i Olav Kyrres gate i august 1962. Foto: Raymond DeGroote
 • BS 134 linje 1 Nygårdsbro 1962 PhT — Et klipp fra en film tatt opp i 1962. Tilhengeren er 134 og bilen en svart Volga, høyst sannsynlig endrosje. Film: Philip Tatt juli 1962
 • I kurven ved Engen — Her svinger 58 og en uidentifisert tilhenger ut av Jon Smørs gate ved Engen i juli 1962. Klipp fra en film tatt opp av Philip Tatt.
 • BS 58 linje 1 Inndalsveien 1962 — Lite annet å si en nettopp det. Philip Tatt tok bildet i juli 1962.
 • The trolley-coach with the funny nose — DeGroote var nok primært opptatt av skinnegående enheter, men han knepte da av et bilde av en Sputnik på linje 2 da han var i Bergen i august 1962. Skal være O-5623
 • Bare en tilhenger — 136 avventer neste tur til Engen i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Vinter i rundingen på Minde — Vinteren 1964 finner vi nr. 59 i sløyfa Minde. Foto: Ulf Berntsen
 • Motorvogn nr. 106 — Her er vogna stilt opp for fotografering i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Sputnik, Engen — NO tok bilde av O-5622 i Jon Smørs gate også sommeren 1965.
 • En Sputnik på Natland — O-5616 som linje 2 i sløyfa Natlandsveien. Bildet er tatt i juni 1965 av signaturen “NO”
 • O-5607 i Wolffs gate — Briten Philip Tatt var også en av dem som var på tur i 1962. Han fikk med seg 5607 som linje 5 i Wollfs gate.
 • Mulebuss på Natland — Phil var nok ute på tur ja. Her har han foreviget en av de små Munck-vognene som jeg ikke greier å tyde numeret på da han var der i 1962.
 • “Mulebuss” på Torget — Her kommer en av Mulebussene, O – 5605, som linje 5 over Torget i retning Møhlenpris i 1969. Fotograf: Ulf Berntsen
 • Leddien på vei til Mulen — I 1983 besøkte NJK bl.a. Bergen Sporvei og fikk kjøre trolleybuss. Her har de plaget en av ledbussene til å ta en tur til Mulen, noe som gikk bra. Foto: Ulf Berntsen (tror jeg)
 • To Sputnik’er på Mannsverk — Russerene sendte ut en Sputnik, Bergen Sporvei langt flere. To av dem, forrest O-5614, på Mannsverk i 1962. Foto: Philip Tatt