BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord bergen

Chr. Michelsensgate september 1978: Trikkeskinnene etter Minde- og Nordnestrikken er revet opp og fjernet. Igjen ligger brosteinene som tydelig viser hvor sporene har gått. Man kan få tårer i øynene av mindre.

Under «kommentarer» kan du se hvordan det hele ser ut i motsatt retning.

Se også bilder av trikkeskinnene på Smørsbroen, tatt samme dag. (Publisert tidligere).

Foto: Thor Svendsen

Bergen hadde vært uten sporvei i 18 år, da jeg tok dette bildet i 1983. Tanken min var at dette kunne bli et godt, symbolsk bilde: Exit sporvei. Alle elementene var riktige: Trikkeskinnene som var lagt under asfalt og trafikkskiltet som peker i samme retning som framtiden – i bussens retning.

Så galt kan man altså ta….

Selv om man i ettertid ser at avgjørelsen om nedleggelsen av den siste by-trikkelinjen i 1965, i stor grad var riktig, er det rart å oppleve at ting ofte utvikler seg til noen positivt likevel. Bergenserne bodde jo ikke lenger mellom de syv fjell, men utenfor den gamle bygrensen og utenfor byfjellene. Det tok man, trist nok, konsekvensene av den gangen.

I dag, på nyttårsaften 2015, er det nøyaktig 50 år siden den siste by-trikkelinjen i Bergen ble nedlagt. Den da gjenværende delen av linje 1, Engen – Minde, var passé.

Klikk på bildet og se under kommentarer og opplev verden 32 år etter at bildet ble tatt: Trikken (Bybanen) er tilbake igjen!

Foto: Thor Svendsen

Dette bildet av skinnene til Nordnes-trikken, ble tatt i sørlig retning i Markeveien, rett ovenfor Smørsbroen i 1978. Det var da gått 34 år siden nedleggelsen av linjen. I bakgrunnen ser vi baksiden av tinghuset og Ulriken.

Klikk på bildet, se under kommentarer og bli med når vi vender blikket i motsatt retning, oppover Markeveien: Der ser vi enda tydeligere de furete skinnene, som etter mange år uten trikkedrift og eksponering for bergensværet, ligger og forfaller.

Trikkelinje 4 til Nordnes ble nedlagt i 1944 og bussdrift igangsatt fra 1945.

Foto: Thor Svendsen

En av sporveiens Volvo-trolleybusser har sneket seg med på et bilde jeg tok av gasstankene i Jekteviken ett år før nedleggelsen av gassverket i 1984. Vi snakker selvfølgelig om sporveiens linje 5 fra Møhlenpris til Mulen.

Foto: Thor Svendsen

Slik så det ut en gang i tiden på Bergen Jernbanestasjon. Stasjonen har gjennom årene gjennomgått en del forandringer, men likevel har den fått beholde sitt særpreg. Bergen har landets desidert flotteste jernbanestasjon etter min mening. Mange savner den gamle jernbanerestauranten som var flittig besøkt av både reisende og ikke-reisende.
Foto: Narvesen Kompagniet

Det var en gang (Bergen stasjon)
Dette er et av mange eldre historiske bilder fra norske jernbanestasjoner. Slik så det ut på stasjonen i Bergen rundt 1910. Mye har forandret seg i dette området siden den gangen. Vi ser også her litt av den gamle bebyggelsen ved Vincent Lunges gate – Kaigaten.
Foto: Narvesen Kompagniet.

Med tillatelse fra Bergen kommune (gjeldende bruk av grunnkart), viser vi her en oversikt over sporanlegg som har vært lagt i Bergen sentrum. Det gjelder både jernbane (havnebanen) og sporvognslinjer. Kartet er fra tiden før den store bybrannen.
Tilrettelagt av Jan Hansen BSH

En gang i tiden fantes det noe som het Norsk Spisevognselskap AS. Det var firmaet som driftet kafeer rundt omkring på flere av landets større jernbanestasjoner. De hadde også ansvaret for drift og personale som jobbet i spisevognene. Her er et gjensyn med den første jernbanekafeen på den nye stasjonen i Bergen. Her inne var jeg en del ganger som liten gutt og spiste boller og drakk brus sammen med min mor.
Foto: Narvesen Kompagniet

Dette bildet viser NSBs velferdshus i Bergen som sto ferdig i 1956. I dag 30.4.2014 ble huset revet ifølge fotografen Arvid Hodneland. Velferdshuset tjente som overnattingssted for jernbanepersonale. I huset holdt også Jernbanepersonalets Interessekontor til (de ansattes egen bank), i tillegg til at det var kantine og en del kontorer. Det er virkelig trist å registrere at nok et NSB minne er bortrevet fra Bergen. Det samme skjedde på Kronstad hvor NSB i sin tid hadde et stort verksted.
Foto: Arvid Hodneland BSH

Stopp for bl.a. trolleybussen utenfor Xhibition i Småstrandgaten 3.
Amnesty julekort fra siste del av 1980årene. Fotograf Sverre Sandberg.

Bygget for Rutelag Askøy – Bergen AS i 1972 .Et velkjent trekk i bybildet til 1984 da den ble solgt til
Fosen Trafikklag A/S, Trondheim – nytt navn M/F Ladejarl. I 1996 .Solgt til
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) i Under navnet M/F BØMLO. Solgt til Norled AS i Stavanger i 2011/2012
HSD Sjø AS, Bergen- 2006
Tide Sjø AS, Bergen – 12.2011
NORLED AS, Stavanger .
Foto fra Rutelaget AB

Den siste varianten med navnet Askøy – bygget ved Mjellem og Karlsen i 1978-79 for
Rutelag Askøy-Bergen.
solgt i 1988 til
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), Bergen – 2000
nytt navn: MF ETNE
til
HSD Sjø AS, Bergen- 2006
til
Tide Sjø AS, Bergen – 2011
til
NORLED AS, Stavanger

Seilingsruter:
AB:1979 – 1988 Kleppestø/Askøy – Bergen
HSD: 1988 – 1995 Valevåg – Skjærsholmane
1995 – 06.2007 Bruravik – Brimnes
06.2007 – 11.2010 Leirvåg – Sløvåg – Skipavik
11.2010 – 03.2011 Leirvåg – Sløvåg
NORLED:fra 2011 Reserveferge??

Bilde fra jomfruturer på byfjorden.
Foto:fra hefte utgitt av AB

Det sies at denne båten er observert som havneferge i Sevastopol sommeren 2012.

EIERE/REDERIER:
Rutelag Askøy – Bergen, Kleppestø – 1965-1980
Nesodden-Bundefjord D/S, Oslo – 1980 – 07.2009
Tide Sjø AS, Bergen – 12.2011
NORLED AS, Stavanger – 2012
Sevastopol Transport Systems, Sevastopol / Ukraine

RUTER DEN HAR TRAFIKKERT:
1965 – 1980 Kleppestø – Bergen
1980 ombygget til persontrafikk
1980 – 2009 Persontrafikk Oslo – Nesoddtangen
22.7.2009 Kollisjon med fergekai
etter reparasjon brukt som reserveferge
2012 solgt til Ukraina
10.2012 sett i havnen i Savastopol
i trafikk som havneferge på strekningen: Artbuhta – Severnaia

LENKE

 • Skoda 9Tr Bergen som ny — Hver gang noen rakker ned på Skoda-vognene tenker jeg; var det ikke for dem hadde det høyst sannsynlig ikke gått trolleybuss i Bergen i dag. Tenk litt på det når dere klager på komfort, finish og kjøreegenskaper. Litt fine var de vel da de var nye? Det er ikke mulig å ident…
 • Vogn 105 ombygd interiør — Interiøret i den ombygd 105 breddeformat. Vi ser bakover i vogna. Legg merke til at lysarmaturene er de opprinelige. Legg også merke til at her er “bingen” til konduktøren på innsiden av kupeveggen, inni varmen, i motsetning til boggivognene hvor konduktørplassen var på u…
 • Vognhall Sandviken — Vognhallen Sandviken sett fra innkjøringsporten. Ganske så annonym?
 • Vogn 105 ombygd interiør — Interiøret i den ombygde nr. 105 høydeformat. Vi ser bakover i vogna. Legg merke til at lysarmaturene er de opprinelige. Legg også merke til at her er “bingen” til konduktøren på innsiden av kupeveggen, inni varmen, i motsetning til boggivognene hvor konduktørplassen var …

Bussbillett Askøy-Bergen 60øre. Ukjent fra hvilket år.

 • Bergen Sporvei 17.mai. — Gule busser - en naturlig del av 17.mai i Bergen på 60-tallet.
 • Klippekort. — Alle husker disse?
 • Bergen Sporvei 17.mai. — Sporveien 17.mai på 60-tallet. På plass med busser for de som ikke kan komme seg til by`n på egne ben.

Ensom og forlatt scabo-tilhenger.
Foto: ukjent

 • Havnesporet ved Store Lungegårdsvann i 1918 — Da den nye Bergen stasjon sto ferdig i 1913 var det også anlagt et havnespor helt ytterst ved Store Lungegårdsvann. Her står det forskjellige godsvogner (den hvite hovedsakelig brukt til frakt av fisk og kjølevarer). Vi ser også en mye variert gods ligge…
 • Den nye Bergen stasjon i 1912 — Dette oversiktsbilde fra 1912 viser utbyggingen av den nye stasjonen i Bergen som ble offisielt åpnet i 1913. Her har de allerede kommet langt med byggingen av lokstallen. I fjellsiden på høyre side (under det gamle sykehuset), ble det først laget en tunell. Denne ble…

Det er egentlig litt rart å se en jernbanevogn (sovevogn) stå parkert på et spor ved selveste Lille Lungegårdsvann. Stasjonsbygningen til høyre, ble senere benyttet til blant annet kontorer for den kommunale boligetaten i Bergen. Husker dette ble kalt ”Leiegårdskontoret”. Nå er også den flotte bygningen borte for alltid.
Foto: UIB Billedsamlingen (NSB arkiv)

 • Vågsalmenningen 1956 — Her er det kjente trikkesettet på vei til Sandviken en dag i 1956. Bilder er hentet fra fagbladet Nytt Spor av meget eldre årgang. Av nevnte årsak er bildet rastrert (punktsatt) som et eldre avisbilde, men likevel nostalgisk og fullt brukbart. Skjermdump: Nytt Spor.
 • Strømmen busser 1950 tallet — Man lærer så lenge man lever. Og det skal være visst når det gjelder noe man er spesielt interessert i. Her er to Strømmen busser. Den ene til venstre er velkjent, mens den andre var nesten helt lik Guy Arab, men dog ikke bygget hos Munch som jeg også trodde den var. Ne…

På 1970 tallet ble UBB (Uføres Bilsentral Bergen) opprettet. Den ble administrert av Bergens Sporvei og haddde uniformerte sporveisfolk som sjåfører. Dette var en rullende enhet som hadde som primæroppgave å hente og bringe handikappede til og fra diverse mål. Å være ufør i Bergen klang ikke så godt i alles ører. Mange som ble fraktet kjente seg uthengt og krenket av enkelte bergensere. Av nevnte årsak ble navnet omsider fjernet. I dag heter servicen visstnok TT, dvs om den da fortsatt eksisterer i ”sparelandet” Norge.
Foto: Sporveiens arkiv.

 • 1957. Nyvaskete Sputniker klare til innsatts — Bergen Sporvei var flink til å holde alle sine busser rene. Det ble foretatt rengjøring hver eneste natt – året rundt. En gang i måneden ble bussene tatt inn til hovedettersyn. I denne forbindelse ble det i en kortere periode (1978), utprøvd et flytende…
 • Prøvekjøring på linje 5 i 1957 — Dette er et av de mer sjeldne bilder av den lengste utgaven av Sputniken fra Munck/SunBeam. Her ser vi den på prøvetur på linje 5. Den hadde prøveskilter med nummeret O-1844. Det er særlig gledelig at det ble tatt vare på et eksemplar av denne bussen, og som trygt ka…