BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord granvin

Passasjervogn passerer Svelgane cirka 1976, ti år før siste tog var gått. Morten Svendsens album.

Året er cirka 1976. Linjemateriell (grusing?) krysser heradsgrensen i retning Granvin og Skjervet stasjon, og passerer “nedre grind” (fra 1950) i munningen av den lille resten av 17-1800-tallsvei. I andre retning av linjen var Flatlandsmo stasjon. Under krigen var der provisorisk stopp ved Svelgane, for tømmer og blåbær: matauk! Russiske fanger slepte tømmer, mens nordmenn hugget. Granskogen som er der i dag, opp mot Vindberg, er også plantet av russerne. Mot slutten av krigen ble en fange avrettet i skogen etter et rømningsforsøk – trolig med spade eller pistol … I dag er både grinder, linje, hovedvei, gjerde og stolper en saga blott: Wir fahr’n fahr’n fahr’n auf der Autobahn
Ved linjepasseringen ved “øvre grind” er der nå Autopass, og forbi “nedre grind” finner vi Tunsbergtunnelen, som gjør det lettere for busser, biler, trailere, turister og andre å unngå Skjervetsvingene og -fossen. Med hytte like ved, var toglydene en del av feriefølelsen … I dag er linjen sykkelvei, og jernbaneambiensen er erstattet med stønningen til feite førtiåringer på sykkel. Vanskelig å tjuvsykle på dressin, mao. Banen ble nedlagt i 1986, og de gjenværende skiltene ble, eh, tatt hånd om. Tips: De gamle jernbanetunnelene ved Skjervet er fortsatt verdt turen! Foto: trolig Morten Svendsen – knabbet fra hans album

I årene 1935 – 1985 gikk det jernbane mellom Voss og Granvin i Hardanger. Banen (en sidebane til Bergensbanen), også kalt Hardangerbanen, Granvinbanen og Eidebanen, var 27,5 km lang. Her sees et persontog (med godsvogn på slep) på Granvin stasjon like før nedleggelsen i 1985. I dag er størstedelen av banen gjort om til tur- og sykkelsti. Det er fortsatt jernbanespor opp til den gamle holdeplassen Palmafoss.
Foto: © Jan Hansen (NSB 1985)