BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord jernbane

I Nord-västra Götaland starter Bohusbanen i Strömstad og går via Munkedal – Uddevalla C. til Göteborg C. Fra Halden går den norske grensebanen videre opp mot Aspedammen – Prestebakke og Kornsjø grense, og videre på svensk side mot Mellerud – Trollhättan – Bohus – Göteborg C.

Mellom jernbanesporet på Prestebakke i Norge og jernbanesporet i Sverige ved Skee på Bohusbanen, er det snaue 16. km den korteste veien. Ved å anlegge linje mellom Skee og Prestebakke får man ikke bare to alternative jernbanelinjer til og fra Göteborg, men i tillegg en fordeling av gods- og passasjertrafikk.

Den stadig voksende Strömstad får dermed også fast jernbaneforbindelse med Oslo, noe som i seg selv er både nyttig og positivt for å få ned biltrafikken på E6. Lastebiltrafikken vil bare vokse med tiden. Så dersom politikerne vil, kan de få dette til uten alt for store kostnader. Så hvorfor ikke kreve av politikerne at de nå lytter mye mer til mennesker med årelang realkompetanse på samferdsel. Her på BSH sonen finnes flere av dem. Så bare kom igjen så skal vi tegne og fortelle hva som er mulig, som vist på dette kartet.

Illustrasjon: Jan Hansen BSH

  • Dampkjele – til lite Mallet-lok? Detaljutsnitt 1 — Kom over dette noe skadde negativet, der utsnittet (to første bildene) viser en dampkjele. Minner noe om de første lok’ene på Osbanen – hva sier ekspertisen? Kjelen på “Bjørnen” eksploderte jo i 1920 – kan det være reservetank? Er usikker på årstall…
  • Dampkjele – til lite Mallet-lok? — Kom over dette noe skadde negativet, der utsnittet (to første bildene) viser en dampkjele. Minner noe om de første lok’ene på Osbanen – hva sier ekspertisen? Kjelen på “Bjørnen” eksploderte jo i 1920 – kan det være reservetank? Er usikker på årstall, men kanskje M…
  • Dampkjele – til lite Mallet-lok? Detaljutsnitt 2 — Kom over dette noe skadde negativet, der utsnittet (to første bildene) viser en dampkjele. Minner noe om de første lok’ene på Osbanen – hva sier ekspertisen? Kjelen på “Bjørnen” eksploderte jo i 1920 – kan det være reservetank? Er usikker på årstall…

En gang i tiden gikk det gods og persontog helt opp “tæll” Fagernes i "Vællers. En dag bestemte politikerne seg for å nedlegge linjen som gikk ut fra Eina stasjon på Gjøvikbanen. Her de sørgelige restene på Fagernes tidligere stasjonsområde.

På slutten av 1970 tallet foretok jeg en del reiser rundt i vårt langstrakte land. Turen nordover ble en svært så spesiell og vakker opplevelse. Tenke seg til å også få bli med på fisketur utenfor øyen Landego i midtnattsol. Her har nattoget som jeg selv reiste med ankommet fra Trondheim. Daværende stasjonsmester Bråthen hjalp til med å bære bagasje. Toget ble trukket av to DI 3 (Nohab).
Foto: Jan Hansen (NSB/BSH)

Det er første gang jeg ser et lokomotiv fra NSB med en trikk på slep. Her kommer en ny trikk til Oslo Sporveier på jernbanespor. Bildet er tatt på det gamle sporområdet til tidligere Oslo Ø.
Kilde: Oslo Byarkiv (Eldre pressefoto)

  • Hurtigruten på vei mot nord 1979 — Her sees et av hurtigruteskipene forlate Bergen havn med kurs for Kirkenes. Bildet var opprinnelig et lysbilde og ble tatt med teleobjektiv fra Føibanens øvre stasjon. Det var sommer, det var sol og en flott vindstille dag både i byen og på fjellet. Foto: Jan Hans…
  • Flåm stasjon og havn 1979 — Slik så det en gang i tiden ut i Flåm. Mye har blitt forandret siden den gang. Da dette bildet ble tatt pågikk byggingen av tunellene mot Undredal og Gudvangen (nåværende E16). På bildet sees fergen mellom Flåm – Aurland – Gudvangen i tillegg til en hurtigbåt som gikk i r…
  • Loket “Haakon” i Bergen 1903 — Her et et av damplokene som gikk på smalspor i Bergen og på Vossebanen. Bildet er tatt på Bergen Lokstasjon (Nygårdstangen) i året 1903. Loket hadde navnet ”Haakon” ifølge en type-beskrivelse fra Norgs Statsbaner. Foto: Fra boken Jernbanen i Norge.

Dale stasjon i Hordaland en søndag sent på 1970 tallet. Vi var på tur til Voss med et veterantog fra Norsk Jernbaneklubb (toget til høyre i bildet). På Dale var det kryssing med et lokaltog fra Voss (type 65). Fra denne stasjonen gikk det også buss til blant annet Eksingedalen.
Foto: Jan Hansen BSH

Her sees den gamle oppstillingsplassen for jernbanen på Nygårdstangen i Bergen. Her sees vogner for både smalspor og normalspor. På den andre siden av Store Lungegårdsvann er man så smått i gang med planering av området hvor stasjonen i Bergen i dag ligger, en praktfull bygning som man heldigvis har tatt vare på for framtiden.
Foto fra boken Jernbanen i Norge.

  • Voss stasjon pyntet til fest 29.11.1909 — Normalsporets tid har også inntatt Vossebanen (Voss-Bergen). Det var pyntet til stor fest på Voss stasjon 2911.1909 da hele Bergensbanen ble knyttet sammen. Fram til denne dato var Vossebanen smalsporet fra Bergen til Voss. Normalsporet medførte at hele stre…
  • Osøren stasjon som åpnet i 1894 — Osbanen, en smalsporet jernbane som trafikkerte strekningen Nesttun – Osøren, var privateid. Her er et historisk bilde fra stasjonsområde på Os. Det fortelles fra eldre jernbanefolk at toget på folkemunne ble kalt ”Stikkedåsen”. I dag hadde det vært behov for skinne…

Det er like før nedleggelsen av persontrafikken på lokalbanen til Nesttun. Dette ifølge filmklippet fra Svekon Film som dette bildet er klippet fra. Og slik så det ut på Kronstad stasjonsområde en gang i tiden. NSB hadde også et stort verksted her oppe med mange arbeidsplasser. Dette lå i området mellom Inndalsveien og St. Olavs vei. Nå er også det historie. Stillfoto: Svekon Film AS

Det er egentlig litt rart å se en jernbanevogn (sovevogn) stå parkert på et spor ved selveste Lille Lungegårdsvann. Stasjonsbygningen til høyre, ble senere benyttet til blant annet kontorer for den kommunale boligetaten i Bergen. Husker dette ble kalt ”Leiegårdskontoret”. Nå er også den flotte bygningen borte for alltid.
Foto: UIB Billedsamlingen (NSB arkiv)

Fjøsanger stasjon en dag i 1965. Her har lokaltoget fra Bergen ankommet den kongelige stasjonen, noe Fjøsanger også ble omtalt som. Det første jeg som mangeårig NSB ansatt her ser, er at togsettet av typen BM65 kjører uten mellomvogn. Det er bare motorvognen og styrevognen som er i bruk, et signal om at nedkuttingen både på materiell og personale allerede var kommet godt i gang.
Stillfoto fra Svekon Film AS.

I årene 1935 – 1985 gikk det jernbane mellom Voss og Granvin i Hardanger. Banen (en sidebane til Bergensbanen), også kalt Hardangerbanen, Granvinbanen og Eidebanen, var 27,5 km lang. Her sees et persontog (med godsvogn på slep) på Granvin stasjon like før nedleggelsen i 1985. I dag er størstedelen av banen gjort om til tur- og sykkelsti. Det er fortsatt jernbanespor opp til den gamle holdeplassen Palmafoss.
Foto: © Jan Hansen (NSB 1985)