BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord myrdal

Lokomotiv av typen EL 11 gikk noeen år på Flåmsbana. Passasjervognene besto av mellomvogner av typen 65 og 67. Her er toget under skifting (som det heter på jernbanespråket) på Myrdal stasjon sommeren 1989. Flåmsbana fikk siden ombygde vogner av typen B3 og elektriske lok av typen El 17. Disse ble lakkert grønne og fikk hvit tekst. (NSBs lok var grønne på 1950 – 1960 tallet).
Foto: Jan Hansen NSB

På slutten av 1970 tallet fikk bergenserne nye ekspresstog som ble kalt Henrik og Pernille. De hadde tognumrene 61 fra Bergen og 62 fra Oslo. Togsettene besto hovedsakelig av vogner av typen B5 og elektriske lok av typen El16. Her ankommer ekspresstoget Pernille (62) Myrdal fra Oslo på vei til Bergen.
Foto: Jan Hansen (NSB/BSH)