BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord nsb

Dette merke hadde jeg på min uniformslue da jeg jobbet (vikarierte) i togtjenesten til NSB på 1980 – 1990 tallet.

Dette bildet viser NSBs velferdshus i Bergen som sto ferdig i 1956. I dag 30.4.2014 ble huset revet ifølge fotografen Arvid Hodneland. Velferdshuset tjente som overnattingssted for jernbanepersonale. I huset holdt også Jernbanepersonalets Interessekontor til (de ansattes egen bank), i tillegg til at det var kantine og en del kontorer. Det er virkelig trist å registrere at nok et NSB minne er bortrevet fra Bergen. Det samme skjedde på Kronstad hvor NSB i sin tid hadde et stort verksted.
Foto: Arvid Hodneland BSH

Passasjervogn passerer Svelgane cirka 1976, ti år før siste tog var gått. Morten Svendsens album.

Året er cirka 1976. Linjemateriell (grusing?) krysser heradsgrensen i retning Granvin og Skjervet stasjon, og passerer “nedre grind” (fra 1950) i munningen av den lille resten av 17-1800-tallsvei. I andre retning av linjen var Flatlandsmo stasjon. Under krigen var der provisorisk stopp ved Svelgane, for tømmer og blåbær: matauk! Russiske fanger slepte tømmer, mens nordmenn hugget. Granskogen som er der i dag, opp mot Vindberg, er også plantet av russerne. Mot slutten av krigen ble en fange avrettet i skogen etter et rømningsforsøk – trolig med spade eller pistol … I dag er både grinder, linje, hovedvei, gjerde og stolper en saga blott: Wir fahr’n fahr’n fahr’n auf der Autobahn
Ved linjepasseringen ved “øvre grind” er der nå Autopass, og forbi “nedre grind” finner vi Tunsbergtunnelen, som gjør det lettere for busser, biler, trailere, turister og andre å unngå Skjervetsvingene og -fossen. Med hytte like ved, var toglydene en del av feriefølelsen … I dag er linjen sykkelvei, og jernbaneambiensen er erstattet med stønningen til feite førtiåringer på sykkel. Vanskelig å tjuvsykle på dressin, mao. Banen ble nedlagt i 1986, og de gjenværende skiltene ble, eh, tatt hånd om. Tips: De gamle jernbanetunnelene ved Skjervet er fortsatt verdt turen! Foto: trolig Morten Svendsen – knabbet fra hans album

  • Lok på Skolten? — Denne har jeg ikke negativ på, kun papirbilde, så det er usikkert om fotograf er Monrad Nyheim – det er i hvert fall fra hans album. Utsikten mener jeg bestemt må være Askøy, og følgelig tatt fra Skoltegrunnskaien. Andre bilder på samme side er i hvert fall derfra. Var der svillede…
  • Lok på Skolten? Utsnitt — Utsnitt. Denne har jeg ikke negativ på, kun papirbilde, så det er usikkert om fotograf er Monrad Nyheim – det er i hvert fall fra hans album. Utsikten mener jeg bestemt må være Askøy, og følgelig tatt fra Skoltegrunnskaien. Andre bilder på samme side er i hvert fall derfra.…

Det er ikke mye som minner om ”bort med dampen” programmet til NSB som allerede var igangsatt da dette bildet ble tatt. Her sees datidens lokaltog (melllom Bergen – Nesttun – Garnes) ved Kristianborg holdeplass (mellom Minde og Fjøsanger stasjoner). Disse togene kunn frakte flere hundre passasjerer i et jafs. I dag hadde Bergen hatt stort behov for linjen som ble klippet opp her og der.
Foto: NSB arkiver (NJK. www.njk.no)