BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord oslosporveier

Her ser vi to M25 Göteborg-sporvogner. Vognen fremst i toget, nr. 274, ble bygget i 1960. 125 vogner av denne typen ble produsert og levert til Göteborgs Spårvägar i årene 1958-1962.

I påvente av nye lavgulv-vogner, var Oslo Sporveier på begynnelsen av 1990-tallet, på jakt etter en midlertidig erstatning for de etter hvert ganske slitne HØKA-vognene. Dette falt i tid sammen med at Göteborgs Spårvägar var i ferd med å utfase M25-vognene sine til fordel for nye leddvogner.

Oslo Sporveier overtok i alt 34 sporvogner av denne typen tidlig på nittitallet og de var i drift fram til 2002. Det sies at prisen var kr. 1,- pr. stk.

Se under «kommentarer». Der kan du se en M25-trikk fra en litt annen vinkel.

Foto: Thor Svendsen

Her ser vi de store HØKA-vognenes uekte barn: Kyllingen. De ser ut som boggievogner, er litt kortere enn de store HØKA-vognene, men i realiteten har de toakslede understell tatt fra eldre trikker. Dette gjelder også for de matchende hengerne, de såkalte «Stivkjelkene». Det ble bygd 8 motorvogner og 12 tilhengere av denne typen. Vogn 38 er bygd i 1957.

Gjenbruk har alltid vært god tone i sporveissammenheng og ombygging, eller bruk av deler fra eldre sporvogner, har vært svært vanlig. Kyllingen er et godt eksempel på dette.

En liten kuriositet:
Understellet til Bergen Sporveis vogn nr 46, Osloprinsessen, ble etter utrangering i Bergen, brukt på en av Oslo Sporveiers «kylling-tilhengere». Les mer om vogn 46 her.

Du kan lese mer om kyllingen her.

Foto: Thor Svendsen

Etter et lite opphold, så vender vi nå tilbake til Oslo Sporveiers 100-årsjubileum. Her ser vi en av Oslo Sporveiers HØKA-vogner. Fargekombinasjonen blå/mørkeblå var ny i 1994. Bortsett fra pantografen, er vognen utseendemessig rimelig lik slik den var da den var ny i 1958.

I over førti år dominerte disse trikkene Oslos gatebilde. Tilsammen 50 motorvogner og 30 matchende tilhengere ble levert i årene 1952 til 1958.

Klikk på bildet og se under kommentarer. Der kan du se vognsettets matchende henger fra 1956.

Du kan også lese mer her: sporveismuseet.no

Foto: Thor Svendsen

Her kommer det siste bildet av SS-vogner (Siemens-Schuckert) fra Oslo Sporveiers trikkeparade i 1994.

Denne vognserien, representert ved Kristiania Elektriske Sporveis vogn nr. 307, var tilnærmet lik de andre SS-vognene i Oslo, men med den synlige forskjellen at kupeen hadde fem korte vinduer. Den ble levert i 1913 og etter at den ble utrangert i 1968, ble den omgjort til rangerings- og arbeidsvogn. I 1991 ble den parkert, og to år senere overlatt til Sporveismuseet, som raskt gikk i gang med å restaurere den til sin opprinnelige utforming som blåtrikk, til jubileumsfeiringen i 1994.

Her ser vi den også med en matchende tilhenger, med samme rekke korte vinduer som selve motorvognen.

Les mer om vognsettet her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: sporveismuseet.no

Kristiania Sporveisselskabs vogn nr 87 er en såkalt SS-vogn (Siemens-Schuckert). Disse toakslingene, i alt 79 vogner, var i drift i Oslo fra 1913 og fram til 1968, noe som må sies å være en usedvanlig lang driftstid.

Hengerne hadde samme type understell og mer eller mindre matchende vognkasser.

Vognsettet vi ser her, er malt i «Grønntrikkens» farger fra tiden rundt første verdenskrig.

Les mer om motorvognen og hengeren her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: Sporveismuseet.no

En klassisk Oslo-trikk, som var en synlig del av Oslos bybilde i over 50 år, og udødeliggjort gjennom Thorbjørn Egners mange tegninger fra Oslo. (I alle fall for alle oss som vokste opp med hans lesebøker).

Vognen ble bygget i Tyskland og levert til Kristiania Sporveisselskab, og også Kristiania Elektriske Sporveisselskab, fra 1913. I 1925, ble begge selskapene slått sammen med Kristiania Kommunale Sporvei til det kommunale Oslo Sporveier.

Tilhengeren er faktisk en ombygget trekkvogn av ovennevnte sporvognstype.

Les mer om trikken og hengeren på sporveiesmuseet

Foto: Thor Svendsen