BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord oslosporveier100år

Her ser vi to M25 Göteborg-sporvogner. Vognen fremst i toget, nr. 274, ble bygget i 1960. 125 vogner av denne typen ble produsert og levert til Göteborgs Spårvägar i årene 1958-1962.

I påvente av nye lavgulv-vogner, var Oslo Sporveier på begynnelsen av 1990-tallet, på jakt etter en midlertidig erstatning for de etter hvert ganske slitne HØKA-vognene. Dette falt i tid sammen med at Göteborgs Spårvägar var i ferd med å utfase M25-vognene sine til fordel for nye leddvogner.

Oslo Sporveier overtok i alt 34 sporvogner av denne typen tidlig på nittitallet og de var i drift fram til 2002. Det sies at prisen var kr. 1,- pr. stk.

Se under «kommentarer». Der kan du se en M25-trikk fra en litt annen vinkel.

Foto: Thor Svendsen

Her ser vi de store HØKA-vognenes uekte barn: Kyllingen. De ser ut som boggievogner, er litt kortere enn de store HØKA-vognene, men i realiteten har de toakslede understell tatt fra eldre trikker. Dette gjelder også for de matchende hengerne, de såkalte «Stivkjelkene». Det ble bygd 8 motorvogner og 12 tilhengere av denne typen. Vogn 38 er bygd i 1957.

Gjenbruk har alltid vært god tone i sporveissammenheng og ombygging, eller bruk av deler fra eldre sporvogner, har vært svært vanlig. Kyllingen er et godt eksempel på dette.

En liten kuriositet:
Understellet til Bergen Sporveis vogn nr 46, Osloprinsessen, ble etter utrangering i Bergen, brukt på en av Oslo Sporveiers «kylling-tilhengere». Les mer om vogn 46 her.

Du kan lese mer om kyllingen her.

Foto: Thor Svendsen

Etter et lite opphold, så vender vi nå tilbake til Oslo Sporveiers 100-årsjubileum. Her ser vi en av Oslo Sporveiers HØKA-vogner. Fargekombinasjonen blå/mørkeblå var ny i 1994. Bortsett fra pantografen, er vognen utseendemessig rimelig lik slik den var da den var ny i 1958.

I over førti år dominerte disse trikkene Oslos gatebilde. Tilsammen 50 motorvogner og 30 matchende tilhengere ble levert i årene 1952 til 1958.

Klikk på bildet og se under kommentarer. Der kan du se vognsettets matchende henger fra 1956.

Du kan også lese mer her: sporveismuseet.no

Foto: Thor Svendsen

Ekebergbanen AS bestilte tre vogner av denne typen tidlig på 50-tallet. De ble levert som vognskjeletter og satt sammen med boggier fra Skabo. Det elektriske utstyret ble levert av Norsk Siemens-Schuckert. Det hele ble satt sammen i selskapets verksted på Holtet, hvor også platekledning og innredning ble ferdigstilt. Vognen var i drift fra 1952 til 1974.

Les mer om vognen her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: sporveismuseet.no

Og hvis den forrige vognen fra trikkeparaden var den vakreste, er vel dette den kuleste: Oslo Sporveiers Gullfisk nr. 183 fra 1940! Med sin strømlinjede utforming er den et fantastisk syn for øyet! (Den strømlinjeformede bakenden kommer dessverre ikke så godt fram på dette bildet).

Vognen var en av 20 som ble bygget for å kjøre på bylinjene i Oslo. 20 andre ble bygget for kjøring på Bærumsbanen. Vogntypen var i ordinær drift fram til 1984-85.

Les mer om vognen her .

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: sporveismuseet.no

Dette må være paradens vakreste sporvogn. Københavns Sporvejes vogn nr. 575, ble bygget av KS i 1938 og var i drift fram til 22. april 1972, da den siste sporvognslinjen i København ble lagt ned. Vognen har samme utseende som den hadde i perioden 1960 – 1972. Den var opprinnelig utstyrt med trolleystang.

Hengeren, vogn 1572(?), ble bygget av KS i 1940.

Les mer om vognsettet her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: sporvejsmuseet.dk

Her kommer det siste bildet av SS-vogner (Siemens-Schuckert) fra Oslo Sporveiers trikkeparade i 1994.

Denne vognserien, representert ved Kristiania Elektriske Sporveis vogn nr. 307, var tilnærmet lik de andre SS-vognene i Oslo, men med den synlige forskjellen at kupeen hadde fem korte vinduer. Den ble levert i 1913 og etter at den ble utrangert i 1968, ble den omgjort til rangerings- og arbeidsvogn. I 1991 ble den parkert, og to år senere overlatt til Sporveismuseet, som raskt gikk i gang med å restaurere den til sin opprinnelige utforming som blåtrikk, til jubileumsfeiringen i 1994.

Her ser vi den også med en matchende tilhenger, med samme rekke korte vinduer som selve motorvognen.

Les mer om vognsettet her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: sporveismuseet.no

Stockholms Spårvägar gikk til anskaffelse av 30 vogner av denne typen boggie-vogner i 1924. Vognene ble bygd av selskapene: Kalmar Verkstad, ASEA og MAN, hvor hver av bedriftene produserte ti trikker hver. Vogn nr. 335 som vi ser på bildet, ble bygget av ASEA.

Disse trikkene var opprinnelig bygd for å trafikkere de sørlige forstadslinjene, men ble etter hvert også tatt i bruk på andre linjer. Da nr. 335 var med i Oslo Sporveiers trikkeparade 1994, hadde den nylig vært igjennom en totalrenovering som kostet rundt 2 millioner kroner.

I dag eies og driftes vognen av Svenska Spårvägssällskapet og trafikkerer som museumsvogn på Djurgårdslinien i Stockholm.

Les mer om trikken her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: sparvagssallskapet.se

Kristiania Sporveisselskabs vogn nr 87 er en såkalt SS-vogn (Siemens-Schuckert). Disse toakslingene, i alt 79 vogner, var i drift i Oslo fra 1913 og fram til 1968, noe som må sies å være en usedvanlig lang driftstid.

Hengerne hadde samme type understell og mer eller mindre matchende vognkasser.

Vognsettet vi ser her, er malt i «Grønntrikkens» farger fra tiden rundt første verdenskrig.

Les mer om motorvognen og hengeren her.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: Sporveismuseet.no

Göteborgs Spårvägars sporvogn nr 133, er en av byens gamle «innerstadsvagnar». De ble satt i drift i 1920 og var i bruk fram til 1962. I dag driftes alle Göteborgs museumssporvogner av Sporvägssällskapet Ringlinien.

Lese mer om trikken på Ringlinien.

Foto: Thor Svendsen

En klassisk Oslo-trikk, som var en synlig del av Oslos bybilde i over 50 år, og udødeliggjort gjennom Thorbjørn Egners mange tegninger fra Oslo. (I alle fall for alle oss som vokste opp med hans lesebøker).

Vognen ble bygget i Tyskland og levert til Kristiania Sporveisselskab, og også Kristiania Elektriske Sporveisselskab, fra 1913. I 1925, ble begge selskapene slått sammen med Kristiania Kommunale Sporvei til det kommunale Oslo Sporveier.

Tilhengeren er faktisk en ombygget trekkvogn av ovennevnte sporvognstype.

Les mer om trikken og hengeren på sporveiesmuseet

Foto: Thor Svendsen

Norrköpings Spårvägar
Den eldste elektriske sporvognen paraden var Aktieselskabet Bergens Elektriske Sporveis vogn nr. 10. (Se tidligere innlegg fra paraden). Som en god nummer to av disse, var sporvogn nr. 1 fra Norrköpings Spårvägar i Sverige. Vognen ble innkjøpt i 1903, men ble først satt i drift sammen med 11 andre vogner på byens første sporvognslinje i 1904. Norrköping er fremdeles en stor sporveisby, sett i nordisk sammenheng. De har, i motsetning til Bergen, vært flinke til å ta vare på sitt historiske vognmateriell.

Foto: Thor Svendsen

Den første sporvognen som ble vist i trikkeparaden var hestesporvogn nr. 6 fra Kristiania Sporveisselskab. Den ble sammen med 21 andre vogner, kjøpt inn til åpningen av Kristianias første sporvognslinje i 1875. De ble produsert av den amerikanske sporvognsprodusenten John Stephenson. Vognen står i dag utstilt på Sporveismuseet i Oslo.

Foto: Thor Svendsen

Trikk nr 10 runder svingen inn på C J Hambros Plass i Oslo. I motsetning til de andre trikkene i Oslo Sporveiers trikkeparade i 1994, føres nr 10 her inn i en vendesløyfe, mens de andre vognene fortsatte mot Stortorget. Jeg mener å ha hørt at trikken hadde fått problemer fordi den ikke taklet at de moderne trikkene i paraden førte overskuddsstrøm til bake i strømnettet. Er det noen av dere som kjenner til dette? Uansett, trikken kom seg fram til Stortorvet etter hvert.

Foto: Thor Svendsen

Her er enda et bilde av trikk nr 10, tatt under trikkeparaden ved Oslo Sporveiers 100-årsjubileum i 1994. Ingenting å si på hverken mannskapsstyrke eller flotte uniformer. Som sagt i mitt forrige innlegg: Vognen gjorde et meget godt inntrykk!

Foto: Thor Svendsen

Bergenser på Oslo-besøk

I 1994 feiret Oslo Sporveier 100 år. Det hele ble feiret med en skandinavisk trikkeparade vi aldri har sett maken til. Her ser vi vår egen sporvogn, Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporveis vogn nr 10, under paraden. Den var den desidert eldste elektriske sporvognen og den gjorde et meget godt inntrykk under paraden.

Pantografen er kanskje ikke historisk korrekt, men vognen har senere fått en mer tidsriktig utgave av denne.

Foto: Thor Svendsen