BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord sentrum

Med tillatelse fra Bergen kommune (gjeldende bruk av grunnkart), viser vi her en oversikt over sporanlegg som har vært lagt i Bergen sentrum. Det gjelder både jernbane (havnebanen) og sporvognslinjer. Kartet er fra tiden før den store bybrannen.
Tilrettelagt av Jan Hansen BSH

 • Bybussene i Trollhättan — Dette er siste skudd på stammen av bybusser som trafikkerer Trollhättan og omegn. De tilhører selskapet Västtrafik AB og er av typen Solaris. Denne bussen ventet på nytt oppdrag og var satt inn som reserve i forbindelse med en kommende rushtrafikk skjærtorsdag. Foto: Jan H…
 • Dieseltoget fra Västtågen — Dette dieseltoget trafikkerer strekningen Göteborg C – Härrljunga – Göteborg C. Deler av denne strekningen er fortsatt ikke elektrifisert, og en slik vurderes. Det er et tovognssett som kan seriekoples. Trafikken mellom Göteborg C og Härrljunga drives av SJ. Foto: Jan H…
 • Luftledninger for 7 spor — Dette bildet er fra Göteborgs sentrum og viser hvordan sporveien i byen har løst problemet med luftledninger for 7 trikkespor som faktisk krysser hverandre. Luftledningene er festet til eksisterende stolper for gatebelysning. Trikken på bildet er en av leddtrikkene av den …

Her følger nok et bilde av en av sporveiens motorvogner i serien 50 – 59 som ble bygget i 1947 og levert i 1948. Her i ensom majestet på vei til Sandviken, muligens som ekstravogn på linje 1.
Stillbilde fra Youtub.

PS. Takk for tipset Per Karl.

Etter tips fra BS tidl. trafikksjef, Per Karl Blytt, kan BSH presentere dette bildet fra 1948. Det viser gamle 33 med Skabo tilhenger på vei til Engen. Kan ha vært i rute på linje 2 eller som ekstrasett på linje 1 Minde- Engen.
Stillbilde fra Youtub.

Dette viser trasebildet til sporveiens trikker i Bergen sentrum i 1935.
Kart/Foto: Bergen kommune. Info: BSH.

 • Vågsalmenningen 1956 — Her er det kjente trikkesettet på vei til Sandviken en dag i 1956. Bilder er hentet fra fagbladet Nytt Spor av meget eldre årgang. Av nevnte årsak er bildet rastrert (punktsatt) som et eldre avisbilde, men likevel nostalgisk og fullt brukbart. Skjermdump: Nytt Spor.
 • Strømmen busser 1950 tallet — Man lærer så lenge man lever. Og det skal være visst når det gjelder noe man er spesielt interessert i. Her er to Strømmen busser. Den ene til venstre er velkjent, mens den andre var nesten helt lik Guy Arab, men dog ikke bygget hos Munch som jeg også trodde den var. Ne…
 • Bryggen tidlig på 1950 tallet — Dette bildet er også meget historisk. Her har den nye Volvo-bussen (Strømmen) kommet til Bergen. På Bryggen blir den mødt av en ombygd 1932 modell Strømmen bensinbuss som nå er blitt en trolleybuss på linje 5. Skjermdump: Nytt Spor.
 • Suseren og Fiskeskøyten 1950 tallet — Det har blitt reist noe tvil om diverse opplysninger jeg tidligere har kommet med når det gjelder gamle sporveisbusser. En tegner på sporveien laget i sin tid disse to tegningene. Tinus som da var redaktør, skrev en omtale og som bekrefter det jeg selv ble forta…
 • Bergen sentrum 1922 — En jakt på gamle sporveisfoto i det tidligere fagbladet Nytt Spor, ga mange gode resultater. Her er et av klippene, nokså kraftig rastrert men dog fullt brukbart. Teksten til bildet forteller ellers hva som skjedde. Skjermdump: Nytt Spor.
 • Torvalmenningen på 1970 tallet — Det var mang en sjåfør på Bergen Sporvei som ble rasende på grunn av enkelte ”billister”, slike som ikke forsto dette med at de ikke måtte parkere for nært et gatekryss. Om det her handler om en stril eller en fra Øvre Fjeldvegen, vites ikke. Foto: Nytt Spors Arkiv. …
 • Bergen og bilparkeringer på 1970 tallet — Her er nok et vinterbilde fra Bergen. Her er det Ibsensgate som er blitt sterkt innsnevret grunnet elendig snørydding og parkerte biler som står nesten halvveis ut i gaten. Da var det ikke alltid så lett når bussene på linje 3 mødtes på akkurat dette stedet.…
 • Bergen og ”veiplanlegging” (1970 tallet) — Det skulle være refuger, piler på skilt, piler i gatekryss osv, osv, så også i Bergen. Her har i alle fall vegvesenet den gangen bommet ganske mye. Linje 5 fra Mulen fikk problemer med å svinge til venstre og innover Bryggen (Tyskebryggen). Foto: Nytt Spors…