BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord stasjon

Slik så det ut en gang i tiden på Bergen Jernbanestasjon. Stasjonen har gjennom årene gjennomgått en del forandringer, men likevel har den fått beholde sitt særpreg. Bergen har landets desidert flotteste jernbanestasjon etter min mening. Mange savner den gamle jernbanerestauranten som var flittig besøkt av både reisende og ikke-reisende.
Foto: Narvesen Kompagniet

Det var en gang (Bergen stasjon)
Dette er et av mange eldre historiske bilder fra norske jernbanestasjoner. Slik så det ut på stasjonen i Bergen rundt 1910. Mye har forandret seg i dette området siden den gangen. Vi ser også her litt av den gamle bebyggelsen ved Vincent Lunges gate – Kaigaten.
Foto: Narvesen Kompagniet.

Den 1. august 2014 var det hele 50 år siden Ulrikstunellen ble åpnet. Her ankommer dagtoget 602 fra Oslo Ø. Og 50 år etter blir det endelig dobbeltspor mellom Arna og Bergen.
Foto: Stillbilde fra Svekon Film

Bildet er tatt på Voss stasjon sommeren 1979. Det var ikke akkurat det beste været den dagen. På bildet helt til høyre, står det et gods- og passasjertog klar for avgang til Granvin. Innkommende tog (i midten) kom fra Myrdal med mange passasjerer som hadde vært en tur med Flåmsbanen. Lokomotivet til venstre er et museumslok tilhørende Norsk Jernbaneklubb, og som for anledningen hadde vært på tur til Bergen med flere gamle og stilige vogner på slep. Foto: Jan Hansen NSB

Det er egentlig litt rart å se en jernbanevogn (sovevogn) stå parkert på et spor ved selveste Lille Lungegårdsvann. Stasjonsbygningen til høyre, ble senere benyttet til blant annet kontorer for den kommunale boligetaten i Bergen. Husker dette ble kalt ”Leiegårdskontoret”. Nå er også den flotte bygningen borte for alltid.
Foto: UIB Billedsamlingen (NSB arkiv)

Her er en av motorvognene som trafikkerte strekningen Voss – Granvin (til tider også Myrdal – Flåm). Her sto den hensatt på gamle Arna stasjon på Gamle Vossebanen i påvente av en restaurering i regi av Norsk Jernbaneklubb. Foto: © Jan Hansen