BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord trondheim

Det var ikke bare fra Bergen at Adolf Hitlers fotsoldater og sympatisører “rekvirerte” trikkemateriell som skulle til ulike steder i Tyskland. Her har nazistene fått pålesset to tilhengere fra Trondheim Sporveier i 1944. Vi vet at flere av disse trikkene havnet i den tidligere østre delen av “Das Dritte Reich” som i dag er en del av Polen. Litt komisk, og kanskje herav det senere navnet DDR. Lurer på hva transportselskapet het som fraktet dem til havnen.
Foto og eier: Trondheim Byarkiv

Sporveisdriften i Trondheim startet opp den 4. desember 1901. På denne tiden var Trondheim eneste by i Norge med en kommunalt drevet sporvei. Selskapet het ved oppstarten Trondheims Elektrisitetsverk og Sporvei. Fra 1930 fikk selskapet navnet Trondheim Sporvei. I oktober 1956 ble Trondheim Sporvei rammet av en gedigen brann på Dalsenget. Tre ansatte I renholdet mistet livet og hele 43 sporvogner gikk tapt. I perioden mai 1957 til desember 1958 fikk sporveien i byen levert 28 splitt nye motorvogner fra Strømmen Verksteder og 15 tilhengere. I dag er det bare en trikk igjen i byen, den kjente Gråkallbanen. Trondheim har som Bergen ikke klarte, tatt vare på en del gammelt rullende materiell.
Foto: Narvesen Kompagniet

Trondheim sentrum 2012 og en Nettbuss i rutetrafikk. Foto: Jan Hansen

Dette er en Strømmen trikk som en gang i tiden trafikkerte bygatene i Trondheim. Disse trikkene kom til Trondheim etter den store trikkebrannen i byen. De liknet en del på Strømmen vognene i Bergen.