BSH NYE NETTSTED FINNER DU HER: BSH HISTORIE. Velkommen alle gamle og nye medlemmer. Hilsen fra vertskapet.

Viser arkivet for stikkord verksted

Dette bildet er fra verkstedet på Mannsverk og viser delen av bygget hvor bl. a vaskemaskinen sto. Her er maskinen ny, og en eldre Leylandbuss er inne for en helvask. Her ble altså bussene ettersett og rengjort både utvendig og innvendig, i tillegg til å bli etterfylt med diesel og olje. Utover det ble også batterier, dekk, speil, slepeskor og retrivere på trolleyussene sjekket og skiftet ved behov. (Jeg jobbet en tid ved denne avdelingen også).

Vi som var i tjeneste som servicevakter hadde 4 ukers turnus. 1. skift gikk fra kl. 07.00 til kl. 16.00. 2. skift gikk fra kl. 15.00 til kl. 23.00 og 3. skift fra kl. 23.00 til kl. 07.00 neste morgen.
En gang i måneden var det langskift som startet lørdag kveld kl. 22.00 og varte til kl. 07.00 søndag morgen, for så å gå på igjen søndag ettermiddag kl. 15.00 til søndag kveld kl. 23.00, for så å starte på dagskift igjen neste dag fra kl. 07.00 til kl. 15.30. Dette skiftet var lite ettertraktet og ble omsider fjernet.

På disse skiftene foretok vi en rekke ulike arbeidsoppgaver. Noen av dem besto i å hente rapporter hos portvakten, bringe disse til vakthavede bas, som så fordelte dem til hhv. mekanikere, elektrikere, malere og karosserimakere og oss servicevakter, dvs oppgaver som vi kunne ta oss av om det da ikke var noe annet å gjøre ute på linjene.

Ute på linjene besto våre oppgaver av bl. a å legge kjettinger på bussene på vinterstid, på linjer med slike behov, skifte ut og taue inn busser som ble rapportert for feil, gi starthjelp, skifte speil, lys, billettautomater (da disse kom), etterfylle med diesel om noen skulle være så uheldig å ikke ha nok brennstoff. Det skjedde svært sjelden. Det var til tider mange tøffe tak men det gikk stort sett bra selv i svært så hektiske perioder. Og dem var det mange av på Bergen Sporvei, og på begge avdelingene på hhv Laksevåg og Mannsverk.

Fotograf ukjent/Trafikksjefens samling.

 • Bare en tilhenger — Langt d efleste trikebilder er tatt av motorvogna, eller i alle fall med den i forgrunnen. Her har vi et bilde av bare 120. Philip Tatt, juli 1962.
 • Tilhengeren i forgrunnen — Tilhengeren er i forgrunnen på dette bildet, selv om den jo som alltid er bak. 131 trekkes av motorvogn 50. Foto: Raymond DeGroote august 1962
 • En Sputnik i snø — I 1969 var det ikke lengre mulig å kjøre trikk i Bergen, men troleybussene lokket jo. Etter at Oslo la ned i februar 1968, vard et kun linjene 2 og 5 i Bergen som ble betjent av slike kjøretøyer. Her er uidentifisert Sunbeam/Munck foreviget av Ulf Berntsen
 • Trikken ved Torget — En gul trikk på vei mot Engen i 1962. Samling: Roy Budmiger
 • Gammeltoget i bakgården — Etter at Sandviken-linja ble algt ned i 1961 ble det ryddet godt ut i vognparken. Kun 106 og 120 forble i drift. Her avventer de neste innsats i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Parkert ute i bakgården — Vognene 106 og 120 oppstilt på det ene sporet i bakgården ved vognhallen. Foto: Philip Tatt
 • På løftesporet — I 1962 løftet man ennå vognene for rutinemessige ettersyn. Her erd et 59 som står på løftebukkene i verkstedet på Møhlenpris i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Mädchen für Alles — 130, egentlig en slipevogn, ble også utstyrt med snøplog liksom den ble brukt til å trekke annet materiell. Her i bakgården ved Møhlenpris vognhall foreviget av Per Lyng i desember 1965. Spørs om den ikke har slip sin siste skinne og fjernet snø fo siste gang
 • Et trist syn — I desember 1965 stod de sørgelige rester av nr. 57 i bakgården ved Møhlenpris vognhall. Den hadde nok stått der en stund, men jeg kjenner dessverre ikke bakgrunnen. Det ledet imidlertid at gamlevognene 106 og 120 ble brukt en del på slutten. Per Lyng var der og tok bildet.
 • Side om side — Vinteren 1969 ble disse to Sputnikene festet til Film av Ulf Berntsen
 • Trikken under brua — Et klassisk trikkemotiv fra Bergen er Jon Smørs gate med brua over. Foto av 57 i august 1962, Philip Tatt.
 • Det rangeres på Møhlenpris — Her rangeres det med 106 og 120 rett utenfor vognhallen i Thormøhlens gate. Foto: Per Lyng 1965
 • Mulebuss på Bryggen — En av de små Mule-vognene, den bevarte O-5607 på Bryggen. Ukjent fotograf
 • To 9Tr-busser ved Teatret — Noen steder kjører man faktisk trolleybusser i multippel slik som med tog eller trikker, men det har man ikke gjort i Bergen så de her er bare i følge. Foto: Ole Mjelva 1973
 • Bare en Skoda — Nr. 314 ved Teatret som linje 5 i 1973. Foto: Ole Mjelva
 • Trikken i Strandgaten — 136 og 157 på vei til Minde klar for å ta svingen inn i Olav Kyrres gate i august 1962. Foto: Raymond DeGroote
 • BS 134 linje 1 Nygårdsbro 1962 PhT — Et klipp fra en film tatt opp i 1962. Tilhengeren er 134 og bilen en svart Volga, høyst sannsynlig endrosje. Film: Philip Tatt juli 1962
 • I kurven ved Engen — Her svinger 58 og en uidentifisert tilhenger ut av Jon Smørs gate ved Engen i juli 1962. Klipp fra en film tatt opp av Philip Tatt.
 • BS 58 linje 1 Inndalsveien 1962 — Lite annet å si en nettopp det. Philip Tatt tok bildet i juli 1962.
 • The trolley-coach with the funny nose — DeGroote var nok primært opptatt av skinnegående enheter, men han knepte da av et bilde av en Sputnik på linje 2 da han var i Bergen i august 1962. Skal være O-5623
 • Bare en tilhenger — 136 avventer neste tur til Engen i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Vinter i rundingen på Minde — Vinteren 1964 finner vi nr. 59 i sløyfa Minde. Foto: Ulf Berntsen
 • Motorvogn nr. 106 — Her er vogna stilt opp for fotografering i juli 1962. Foto: Philip Tatt
 • Sputnik, Engen — NO tok bilde av O-5622 i Jon Smørs gate også sommeren 1965.
 • En Sputnik på Natland — O-5616 som linje 2 i sløyfa Natlandsveien. Bildet er tatt i juni 1965 av signaturen “NO”

Byggingen av bussverkstedet på Paddmyren (Mannsverk) ble påbegynt på 1950 tallet. Dette er et foto fra verkstedet i 1988. Her ble så godt som alle sporveiens diesel- og trolleybusser reparert med noen få unntak. Reservedelslageret var ganske stort. På verkstedet var det en lakkeringsavdeling, en maskinavdeling, en karosseriavdeling, en sadelmakervadeling, en skiltavdeling, en batteriavdeling, en svakstrømsavdeling, en billettautomat avdeling, en luftledningsavdeling og en renholdsavdeling. Foto: Nytt Spor 1988.

Hver trikk og hver buss ved Bergens Sporvei var utstyrt med en rapportbok med kopi. Den skulle følge kjøretøyene så godt som hele livet. Boken var også et viktig bevis på hvilke og hvilken type underhold og service som var utført, i tillegg til hvilke typer feil (gjengangere) som var rapportert inn og siden utbedret. Her er et eksemplar på en slik rapport og skrevet av en bussfører. På Mannsverk ble disse rapportene hentet inn hver time da jeg jobbet på verkstedet der oppe. Så ble bussene tatt inn og feilene utbedret.

Så minnes jeg et helt spesielt tilfelle da jeg var garasjevakt på avdeling Laksvåg. Det innkom en melding en sen kveld over radio, og om at en buss på linje 13 sto bom fast i Fyllingsdalstunellen. Jeg spurte sjåføren om han kunne tenke seg hva som hadde skjedd. Til svar fikk jeg følgende beskjed: ”Eg vet ikkje ka som har skjedd med dette her forb… øket, men hele kjørebanen e full av deler”.
Kilppet hentet fra Nytt Spors arkiv.