VELKOMMEN TIL VÅR SONE. HER HOLDER VI EN GOD TONE. HER UTVISER VI OGSÅ GJENSIDIG RESPEKT FOR HVERANDRES MENINGER!
*
OBS. Det gjøres utrykkelig oppmerksom på at gjengivelser av innlegg eller kommentarer forfattet av BSHs medlemmer og publisert på BSH’s sider, ikke er tillatt uten skriftlig tillatelse. _
Medlemmer eller andre som uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra BSH, henter bilder på vår sone som spesielt er merket med Copyright og navn, og siden publiserer disse på andre nettsteder som eksempelvis Facebook (også i manipulert stand), må påregne innrapportering i tilllegg til økonomisk erstatningskrav fra rettighetshaverne til bildene. Vi ber instendig om at det utvises full respekt for andres arbeid.*_ Vertene i BSH.

Nye bilder

Bergen Sporveis Historie 1897-1997 og annen variert historie om samferdsel.

Følges av 380 medlemmer.

OBS. FOR Å KUNNE SE ALLE BILDER, LESE ELLER BIDRA MED KOMMENTARER, SÅ MÅ DU VÆRE MEDLEM AV SONEN OG INNLOGGET.

Denne sonen handler om Bergen Sporveis historie (1897 – 1997) og variert historie om samferdsel fra både inn- og utland i gammel og moderne tid. Sonen inneholder spesielt mye materiale fra Bergen og Hordaland.

OVERSIKT OVER ALLE ALBUM I BSH SONEN

LINKER TIL INTERESSANTE SAMFERDSEL HISTORISKE NETTSTEDER

BERGENS ELEKTRISKE SPORVEI

BERGEN TEKNISKE MUSEUM

BERGEN VETERANVOGN KLUBB

FJORDABAATEN

FLØIBANEN
(Offisiell hjemmeside)

GAMLE VOSSEBANEN

NORSK JERNBANEKLUBB

NORSK JERNBANEMUSEEUM

RUTEBIL HISTORISK FORENING

SPORVEISMUSEET I TRONDHEIM

SPORVEISMUSEET I OSLO

TIDE VETERANBUSSER

TRIKKEBYEN

VOGNPARKEN
(Tekniske data om trikkene i Bergen fra 1897)


Mer om sonen
Origo Bergen Sporveis Historie 1897-1997 og annen variert historie om samferdsel. er en sone på Origo. Les mer
Annonse